Tìm hiểu về quy trình quản trị dự án dành cho nhà quản trị

0
1066

Bài viết sau đây sẽ trả lời những câu hỏi trên giúp nhà quản trị làm việc một cách hiệu quả hơn.

quy-trinh-quan-tri-du-an
Tìm hiểu về quy trình quản trị dự án dành cho nhà quản trị

Quy trình quản trị dự án dành cho nhà quản trị

Quy trình để quản trị một dự án nói chung bao gồm 4 bước: Xác định dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án và bàn giao kết thúc dự án. Một dự án được xác định thời gian bắt đầu từ thời điểm dự án được ra quyết định chấp thuận thực hiện đến lúc bàn giao dự án. Nội dung cụ thể từng bước như sau:

QUYTRINHQUANLYDUAN
Các bước quản trị dự án

1. Xác định dự án

Nhà quản trị phải thiết lập các mục tiêu của dự án, xác định yêu cầu dự án, xác định cơ cấu tổ chức bộ máy dự án và kết thúc là văn bản trình bày những nội dung cụ thể của dự án như: mục tiêu, yêu cầu, ngân sách, thời gian, cơ cấu tổ chức nhân sự và dự trù những rủi ro có thể xảy ra kèm hướng khắc phục.

2. Lập kế hoạch triển khai dự án: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án cụ thể

  • Kế hoạch về tiến độ: Dự án sẽ được thực hiện trong bao lâu, khi nào kết thúc..
  • Kế hoạc về chi phí: Dự tính nguồn kinh phí triển khai trong báo cáo về kế hoạch thực hiện dự án trên doanh thu mang về.
  • Kế hoạch về nguồn nhân lực: Dự án cần thực hiện những hoạt động nào, cần bao nhiêu nhân sự, cần những bộ phận nào tham gia, yêu cầu về chuyên môn, bằng cấp,…
  • Kế hoạch về quản lý rủi ro: Dự trù những rủi ro có thể gặp phải khi triển khai dự án và phương án khắc phục rủi ro khi xảy ra, đảm bảo tiến độ dự án không bị ảnh hưởng.
  • Kế hoạch quản lý nhân sự cho dự án: Đưa ra phương án quản lý nhân sự cụ thể, đảm bảo tiến độ đúng yêu cầu.

3. Thực thi và kiểm soát dự án

Nhà quản trị triển khai các hoạt động chính của dự án. Yêu cầu các nhân sự thực hiện công việc đúng theo kế hoạch dự án. Nhà quản trị chú trọng giám sát và kiểm tra chất lượng tình hình thực hiện dự án bao gồm: kiểm soát thời gian, chi phí, chất lượng.

kiem-soat-du-an
Kiểm soát dự án

4. Bàn giao và kết thúc dự án

Khi dự án hoàn thành, sản phẩm ra đời sẽ được kiểm duyệt công dụng thực tế đúng yêu cầu khách hàng, doanh nghiệp bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Nhà quản trị tổ chức lại nhân sự và tổ chức đánh giá rủi ro gặp phải và rút ra những bài học kinh nghiệm.

>>>Xem thêm: Khóa học quản trị dự án dành cho nhà quản trị

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!