Tìm hiểu về học phần Quản trị Kinh doanh Thương mại trong chương trình MBA

0
602

Ngày 10/08/2019 vừa qua, học viên lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh đã có buổi học về Quản trị Kinh doanh Thương mại cùng PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc – Giảng viên cao cấp trường Đại học kinh tế quốc dân.

Quản trị Kinh doanh Thương mại là gì?

Quản trị Kinh doanh Thương mại là học phần đào tạo cho học viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về kinh tế, quản lý và xã hội nhân văn; có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh thương mại và hoạt động thương mại ở các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế.

quan-tri-kinh-doanh-thuong-mai-3
              Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh

Tầm quan trọng của Quản trị Kinh doanh Thương mại

Quản trị kinh doanh thương mại giúp nhà quản trị có khả năng kiểm soát lực lượng bán hàng, tổ chức và điều hành hoạt động bán lẻ, nắm được tâm lý và hành vi mua của khách hàng, tổ chức hoạt động bán hàng hiệu quả, xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng, nắm bắt được các vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh quốc tế, sự năng động và thay đổi nhanh chóng của môi trường, từ đó nhận dạng và định vị hoạt động kinh doanh sao cho công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

Học viên sẽ học gì trong buổi học này?

PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc hệ thống nội dung học phần thành 3 nội dung chính như sau:

1. Thương mại và kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường

Trong phần này, học viên sẽ tìm hiểu về sự khác nhau giữa thương mại và kinh doanh thương mại, đặc điểm của kinh doanh khương mại khi hội nhập kinh tế Quốc tế và chức năng của kinh doanh thương mại

quan-tri-kinh-doanh-thuong-mai-1
                             Học phần được nhiều học viên mong đợi

2. Nội dung cơ bản của kinh doanh thương mại

Nội dung này tương đối quan trọng, học viên sẽ tìm hiểu về các phương pháp nghiên cứu nhu cầu thị trường để lựa chọn hàng hóa kinh doanh; Cách xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh; Huy động nguồn lực và tổ chức các hoạt động kinh doanh thương mại; Quản lí vốn, chi phí, nhân sự trong kinh doanh

3. Quản trị Doanh nghiệp thương mại

QTDNTM là sự tác động có tổ chức, có định hướng của nhà quản trị lên đối tượng quản lý để phát huy ưu thế của hệ thống, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội trên thị trường nhằm đạt được lợi nhuận trong KD

quan-tri-kinh-doanh-thuong-mai-2
            Học viên bị cuốn hút trong bài giảng của PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

Học viên sẽ nhận được gì sau buổi học?

Sau buổi học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức về quản trị bán hàng, quản lý kho, xây dựng Chiến lược, Lập kế hoạch, Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong các tổ chức kinh tế và phát triển nguồn khách hàng cho công ty.

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!