Tìm hiểu học phần Pháp luật Kinh tế trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Kinh tế – Đại học Trưng Vương

0
611

Pháp luật kinh tế là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc nhiều ngành luật khác nhau trực tiếp điều chỉnh các quan hệ kinh tế. Pháp luật kinh tế bao gồm các ngành luật như: Luật kinh tế, luật tài chính – ngân hàng, luật lao động, luật đất đai và môi trường.

Ngày 24/08/2019, học viên lớp Thạc sĩ quản lý Kinh tế đã có buổi học về học phần Pháp luật kinh tế cùng TS. Nguyễn Thị Tâm. Đây là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế của Đại học Trưng Vương.

phap-luat-kt-2
Học viên lớp thạc sĩ Quản lý tại Đại học Trưng Vương

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nội dung bài giảng “Pháp luật kinh tế” gồm có những vấn đề chung về pháp luật kinh tế, địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp, phát luật về đầu tư, giải thể và phá sản doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại,…

Chương 1: Những vấn đề chung về Luật kinh tế

Chương 2: Pháp luật về doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác

  • Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp
  • Chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân và công ty
  • Chế độ pháp lý về các hình thức tổ chức và chủ thể kinh doanh khác

Chương 3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh

Chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và giải quyết các vụ việc cạnh tranh

Chương 5: Pháp luật về phá sản

phap-luat-kt-3
Sự hướng dẫn nhiệt tình của Giảng viên giúp buổi học về luật trở nên thú vị hơn

MỤC TIÊU

  • Giúp người học nắm được kiến thức về pháp luật kinh tế và các quan hệ kinh tế liên quan chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức, quản lý kinh tế và các hoạt động kinh doanh.
  • Giúp người học ứng dụng được những kiến thức trên trong việc hình thành các kỹ năng, vận dụng và giải quyết các tình huống liên quan đến pháp luật kinh tế trong thực tiễn đời sống xã hội.
  • Giúp học viên rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, phân tích pháp luật; kỹ năng soạn thảo hợp đồng, các kỹ năng pháp luật liên quan đến quản lý, điều hành công ty và giải quyết tranh chấp kinh doanh phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

Để được tư vấn thêm về chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản lý Kinh tế trường Đại Học Trưng Vương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0934 552 189.

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!