Tham gia lớp học của PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri trong học phần Quản trị học (Nâng cao)

0
144

Trong ngày 21 và 22 tháng 09, lớp Thạc sĩ kế toán trường Đại học Công nghệ Đông Á đã có những tiết học đầu tìm hiểu về học phần Quản trị học (nâng cao).

quan-tri-hoc-1
Học phần Quản trị học (nâng cao) do PGS.TS Nguyễn Hữu Tri giảng dạy

Quản trị học (nâng cao) là một trong những môn học tiên quyết nhằm cung cấp kiến thức nâng cao về quản trị một tổ chức.

Chúng ta hay cùng tìm hiểu kỹ hơn về những nội dung thầy sẽ giảng dạy trong học phần này nhé!

1. Quản trị là gì?

Quản trị là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt mục tiêu hiệu quả

2. Dựa trên cơ sở nào để khẳng định: Quản trị là một khoa học và là một nghệ thuật, một nghề.
3. Các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động quản trị
 • Chính trị và pháp luật
 • Nhân lực
 • Văn hóa
 • Khoa học, công nghệ
 • Hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế tri thức
4. Các kỹ năng cơ bản của nhà quản trị và sự khác nhau cơ bản giữa các kỹ năng đó đối với các cấp quản trị (cao, trung, cơ sở)

Nhà quản trị cần có 3 chức năng: chuyên môn kỹ thuật, nhân sự và tư duy nhận thức.

5. Các yếu tố phẩm chất cần có để trở thành nhà quản trị thành công

Phẩm chất quan trọng nhất để trở thành nhà quản trị thành công là “Động cơ”

6. Phân biệt giữa quản trị nhà nước với quản trị của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp
quan-tri-hoc-2
Học viên rất tập trung với học phần nền tảng về quản trị này
7. Phân tích những căn cứ để hoạch định trong quản trị kinh tế – xã hội hiện nay
 • Phát triển nền kinh tế tri thức
 • Vận hành theo cơ chế thị trường
 • Hội nhập quốc tế xu thế tất yếu
 • Nền dân chủ xã hội đòi hỏi quản lý thay đổi
 • Khoa học kỹ thuật tác động mạnh mẽ đổi mới quản trị.
8. Trong thực hiện chức năng lãnh đạo điều hành, nhà quản trị cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào?
 • Đúng mục tiêu
 • Đảm bảo quan hệ đồng bộ giữa các mục tiêu
 • Phù hợp giữa biện pháp và mục tiêu
 • Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ
 • Nguyên tắc chịu trách nhiệm
 • Hiệu lực, hiệu quả (cần quan tâm đặc biệt)
9. Phân tích các nguyên tắc và giải pháp sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế nhân lực mà nhà quản trị cần thực hiện
 • Sắp xếp tổ chức dựa trên 4 nguyên tắc
 • Giải pháp trong việc sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế
10. Thực hiện kiểm tra, cần tuân thủ những nguyên tắc nào?
 • Đảm bảo mục tiêu
 • Đúng thẩm quyền
 • Mang tính khách quan
 • Đảm bảo hợp lý
 • Đảm bảo tiết kiệm

  quan-tri-hoc-3
  Giảng viên rất nhiệt tình giảng dạy
11. Khái niệm quản trị sự thay đổi. Nguyên nhân chống đối lại sự thay đổi trong tổ chức
 • Mọi hiện tượng, sự vật luôn luôn biến động
 • Nguyên nhân cản trở đổi mới
12. Quản trị xung đột? Phân tích các bước xử lý trong quá trình xung đột.
 • Quản trị xung đột là sự vận dụng những kiến thức, kỹ năng và phương pháp giải quyết xung đột nhằm thiết lập một cơ cấu giải quyết xung đột có hiệu quả.
 • Các bước trong quy trình xử lý xung đột
13. Khái niệm quản trị rủi ro. Trình bày bản chất các rủi ro trong kinh doanh
 • Rủi ro là việc xảy ra những hậu quả không mong muốn, bản chất của rủi ro là không chắc chắn
 • Quản trị rủi ro là sự phân tích tình thế, chọn lọc rủi ro, chớp thời cơ do chính rủi ro mang lại

Để được tư vấn miễn phí thông tin về chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán trường ĐH Công nghệ Đông Á, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua SĐT – 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here