– Tìm hiểu học phần Tài chính công cùng TS. Mai Đình Lâm

0
727

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.

Tài chính công là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế của trường Đại học Trưng Vương. Ngày 03 tháng 08 vừa qua, học viên lớp Thạc sĩ Quản lý kinh tế của trường đã cùng tìm hiểu về học phần này dưới sự hướng dẫn của TS. Mai Đình Lâm.

tai-chinh-cong-2
                     Học viên lớp Thạc sĩ Quản lý kinh tế Đại học Trưng Vương

MỤC TIÊU ĐÀO TÀO

Sau khi kết thúc học phần Tài chính công, học viên sẽ:

 • Nhận thức có hệ thống các vấn đề cơ bản về tài chính công trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các môn học khác trong chương trình.
 • Có phương pháp luận cơ bản để nghiên cứu, đánh giá tài chính công (thu nhập công, chi tiêu công) – một bộ phận quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nội dung chính của học phần Tài chính công gồm 3 chuyên đề chính.

Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính công

 • Khái niệm, bản chất của tài chính công
 • Cơ cấu của tài chính công
 • Chức năng của tài chính công
 • Các nguyên tắc của tài chính công
 • Vai trò của tài chính công
 • Sự phát triển của tài chính công

Chuyên đề 2: Thuế, phí, lệ phí và thu nhập công

 • Cơ sở lý thuyết về thu nhập công
 • Cơ sở lý thuyết về thuế
 • Cơ sở lý thuyết về phí, lệ phí
 • Các phương thức thay thế thuế của Chính phủ

Chuyên đề 3: Chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công

 • Hàng hóa công
 • Khái niệm và phân loại chi tiêu công
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu công
 • Mục tiêu và vai trò của chi tiêu công
 • Đánh giá chi tiêu công

  tai-chinh-cong-3
          Học viên tập trung nghe Giảng viên chia sẻ về kiến thức thực tế và kinh nghiệm

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Cuối mỗi chuyên đề, học viên sẽ cùng nhau thảo luận các hình huống cụ thể do giảng viên đưa ra và làm bài tập liên quan đến quá trình cải cách tài chính công ở Việt Nam, quá trình cải cách thuế và các phương thức thay thuế thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Để được tư vấn thêm về chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản lý Kinh tế trường Đại Học Trưng Vương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0934 552 189.

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!