Quản lý xã hội ở Việt Nam Một số vấn đề quan tâm hiện nay

0
2919

Quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải một số vấn đề khá phức tạp. Với những vấn đề phức tạp luôn đòi hỏi cách thức xử lý, những giải pháp để thay đổi. Vậy những vấn đề quan tâm khi quản lý xã hội ở Việt Nam là gì. Hãy cùng caohocquanly.com theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

quan-ly-xa-hoi-o-viet-nam
Quản lý xã hội ở Việt Nam những vấn đề cần quan tâm hiện nay

Quản lý xã hội ở Việt Nam với vấn đề định hướng

Quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay vẫn chỉ đang định hướng ở vấn đề vĩ mô. Trong đó, một số cấp độ quản lý như: Biến đổi xã hội, các vấn đề xã hội, quản lý và phát triển xã hội… hầu hết là đơn lẻ hoặc tách rời khỏi bộ máy, hệ thống. Cũng như chưa xây dựng được đội ngũ, hệ thống lý luận chắc chắn. Những đối tượng quản lý xã hội ở Việt Nam thường bị phân tách với những vấn đề cụ thể. Thường không được xem xét chỉnh thể. Vì vậy, vấn đề quản lý xã hội không hiệu quả. Cùng với đó là hệ thống phương pháp quản lý xã hội theo định hướng tổng thể. Hệ thống xã hội chưa được quan tâm, thống nhất.

Xem thêm: Một số nguyên tắc quản lý xã hội hiện đại

Quản lý xã hội ở Việt Nam chưa xác định rõ mô hình và phương thức cụ thể

Trong giai đoạn phát triển của đất nước, hệ thống chiến lược và cương lĩnh quản lý xã hội chưa được xác định rõ ràng. Hệ thống chưa có kết hợp hài hòa của 3 cơ chế thị trường, nhà nước và người dân. Trên thực tế, với 3 cơ chế này đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc quản lý xã hội. Từ những mặt của đời sống, xã hội, những nguồn lực chưa được phát huy. Cũng như còn những tác động tiêu cực, lạc hậu hay mâu thuẫn.

quan-ly-xa-hoi-o-viet-nam
Hãy xác định những mục tiêu và phương thức cụ thể khi quản lý xã hội

Quản lý xã hội ở Việt Nam được nhìn nhận với vai trò cơ quan quyền lực nhà nước

Hiện nay, vấn đề quản lý xã hội ở Việt Nam vẫn chủ yếu là các cơ quan thuộc quyền lược nhà nước. Mang tính chất từ trên xuống, bị động và pháp quy. Bên cạnh đó, vai trò của người dân tham gia quản lý xã hội vẫn mang tính chất chưa chính thức và đúng mức. Ngoài ra, với tầm quan trọng của việc xây dựng quản lý xã hội sẽ là việc thay thế cho những cơ chế quản lý mang tính chất truyền thống, chưa được nhận thức đúng đắn và hợp lý. Đây là một trong những hậu quả của việc xây dựng mô hình quản lý xã hội kết hơp 3 cơ chế không rõ ràng, khoa học.

Quản lý xã hội ở Việt Nam chưa quan tâm nhiều đến thiết chế xã hội

Thiết chế xã hội được xem là đóng vai trò quan trọng trong tổ chức và quản lý xã hội ở Việt Nam. Là một trong những lý do dẫn đến việc thực hiện quản lý xã hội không hiệu quả.Cũng như chưa có những nhận thức đúng đắn, chính xác về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam. Do vậy, vấn đề quản lý xã hội vẫn còn là những mảng rời rạc, chắp vá. Chưa tương xứng với sự phát triển của cả hệ thống, lĩnh vực.

Xem thêm: Những yếu tố quản lý xã hội tác động đến con người

Bên cạnh đó, cơ chế giám sát, các phản biện, chính sách đưa ra chưa thật sự hiệu quả. Những vấn đề còn nặng nề về hình thức. Chưa phát huy hết vai trò và khả năng tham gia, quản lý xã hội. Bên cạnh đó các tổ chức xã hội đang có những dấu hiệu chính trị hóa, nhà nước hóa hoặc thị trường hóa…

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây. Vấn đề quản lý xã hội cũng đã có những thay đổi nhất định. Nhưng vẫn chưa thật sự phát huy hết vai trò và khả năng của quản lý xã hội. Với mọi mặt, lĩnh vực phát triển của đất nước.

quan-ly-xa-hoi-o-viet-nam
Quản lý xã hội ở Việt Nam quan tâm đến những nguyên tắc chung nhất

Như vậy, quản lý xã hội ở Việt Nam luôn cần phải quan tâm những nguyên tắc và cấp độ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý này, là đảm bảo khả năng định hướng. Cũng như thành công và đạt được những mục tiêu phát triển đất nước. Mà Đảng và Nhân dân ta xác định mục tiêu rõ ràng.

Tham khảo thêm: Chương trình đào tạo quản lý xã hội hiện nay như thế nào

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!