Khái niệm báo cáo tài chính và tầm quan trọng đối với doanh nghiệp

0
1759

Lâp và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những công việc quan trọng của người làm công tác tài chính, kế toán – kiểm toán. Bài viết hôm nay sẽ cho biết báo cáo tài chính là gì? và Tầm quan trọng của BCTC đối với doanh nghiêp.

bao-cao-tai-chinh
Báo cáo tài chính là gì? Tầm quan trọng của báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

1. Khái niệm về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Hiểu theo cách khác thì báo cáo tài chính là một phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những người quan tâm như chủ DN nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…

bao-cao-tai-chinh-1
Khái niệm về báo cáo tài chính

2. Ý nghĩa của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm tới doanh nghiệp. Được thể hiện chi tiết rõ ràng nhất ở những vấn đề sau đây:
bao-cao-tai-chinh-2
Tầm quan trọng của báo cáo tài chính
  • Báo cáo tài chính (BCTC) là những báo cáo được trình bày hết sức khách quan tổng quát, phản ánh tổng quan nhất về tình hình tài sản, tài chính, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
  • Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp những thông tin tài cụ thể chủ yếu để nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ đã qua. BCTC hỗ trợ cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Báo cáo tài chính (BCTC) chiếm vai trò quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng, bên cạnh đó nhằm đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.
  • Báo cáo tài chính (BCTC) còn là những căn cứ vô cùng quan trọng để đánh giá đúng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả SXKD cho doanh nghiệp.
Chính vì ý nghĩa hết sức quan trọng đã nêu trên mà báo cáo tài chính (BCTC) là đối tượng rất được sự quan tâm chú ý của các nhà đầu tư, hội đồng quản trị doanh nghiệp người cho vay, các cơ quan quản lý cấp trên và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!