Học Quản trị doanh nghiệp cùng lớp MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á

0
837

Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9 vừa qua, lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tìm hiểu về học phần Quản trị doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của TS. Vũ Hoàng Nam. Quản trị doanh nghiệp là hoạt động nhằm cân bằng lợi ích cho các bên liên quan trong một doanh nghiệp bao gồm cổ đông, quản lý, khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư,…

qtdn-1
Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Công nghệ Đông Á

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức về quản trị doanh nghiệp và kỹ năng cơ bản cần thiết đối với nhà quản trị. Sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ:

 • Phân tích được quá trình quản trị một tổ chức và các lĩnh vực quản trị chủ yếu của một tổ chức doanh nghiệp;
 • Thiết kế tổ chức quản trị cho doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp;
 • Định hướng phát triển năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu của hoạt động quản trị trong các giai đoạn phát triển của tổ chức.
qtdn-2
Lớp học với những nội dung thiết thực đã tạo nên sự hứng thú cho học viên

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp
 • Sự phát triển của khoa học quản trị
 • Cách tiếp cận theo quá trình của hoạt động quản trị
 • Các cấp quản trị trong doanh nghiệp
 • Những xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị.
Chuyên đề 2: Hoạch định và tổ chức quản trị
 • Hoạch định ở các cấp quản trị của doanh nghiệp
 • Xây dựng mô hình kinh doanh và xác lập mô hình tổ chức quản trị
 • Phát triển mô hình quản trị trong quá trình phát triển của doanh nghiệp
Chuyên đề 3: Lãnh đạo trong quản trị doanh nghiệp
 • Quyền lực và tầm ảnh hưởng của nhà quản trị
 • Giải quyết vấn đề trong quá trình quản trị
 • Phát triển năng lực lãnh đạo
Chuyên đề 4: Kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp
 • Quy trình kiểm soát
 • Các hình thức kiểm soát trong quá trình quản trị
 • Xây dựng hệ thống kiểm trong doanh nghiệp
qtdn-3
Học viên lên trình bày về tình huống thảo luận trong lớp

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Xuyên suốt trong quá trình học, học viên sẽ được nghiên cứu, thảo luận về các vấn đề liên quan đến nội dung bài học như: Quá trình thăng tiến trong nghề quản trị, Mô hình kinh doanh và mô hình quản trị,… và thực hành xây dựng hệ thống kiểm soát dưới sự hỗ trợ của giảng viên.

Trên đây là những thông tin cơ bản vể học phần Quản trị doanh nghiệp của lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á, để được tư vấn thêm thông tin chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline – 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!