Cùng lớp MBA trường Đại học Công nghệ Đông Á tìm hiểu môn học “Tài chính doanh nghiệp”

0
606

Ngày 07 và 08/09/2019, lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) trường Đại học Công nghệ Đông Á đã diễn ra buổi học về môn học Tài chính doanh nghiệp Nâng cao do TS. Nguyễn Thu Huyền giảng dạy ngay tại trường. Dưới sự dẫn dắt của TS. Nguyễn Thu Huyền – người đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành, lớp học đã diễn ra hết sức sôi nổi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem lớp đã học gì trong môn học này nhé!

tcdn-1
Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) trường Đại học Công nghệ Đông Á

Tài chính doanh nghiệp là một trong công cụ quan trọng trong hệ thống tài chính của mỗi doanh nghiệp. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả. Tài chính doanh nghiệp sử dụng thông tin tài chính của công ty để giúp quản lý dòng tiền doanh nghiệp và phục vụ cho các hoạt động tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nếu những thông tin này chỉ ra sự thiếu hụt nguồn vốn, tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp các công cụ để lập kế hoạch chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách này lại.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Học phần sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sau về Tài chính doanh nghiệp, giúp người học vận dụng các kiến thức này vào tổ chức các nghiệp vụ theo dõi, quản lý tài chính của các doanh nghiệp.

tcdn-2
Học viên chăm chú dưới sự giảng dạy của TS.Đặng Hương Giang

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chuyên đề 1

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Doanh nghiệp và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp
 • 1.2. Tài chính doanh nghiệp
 • 1.3. Các quyết định trong quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 2

THỜI GIÁ CỦA TIỀN, MÔ HÌNH CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN, TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO

 • 2.1. Giá trị thời gian của tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền
 • 2.2. Tỷ suất sinh lời và rủi ro
Chuyên đề 3

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

 • 3.1. Tổng quan về dự án đầu tư của doanh nghiệp
 • 3.2. Xác định dòng tiền của dự án đầu tư
 • 3.3. Đánh giá dự án đầu tư
Chuyên đề 4

CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

 • 4.1. Khái niệm chi phí sử dụng vốn
 • 4.2. Chi phí sử dụng các loại vốn trong doanh nghiệp
 • 4.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân và chi phí sử dụng vốn cận biên của doanh nghiệp

 

tcdn-3
Giảng viên lồng ghép nhiều kiến thức thực tế vào giúp lớp học sôi nổi hơn

Để tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình đào tại trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MBA) trường đại học Công nghệ Đông Á, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!