Báo cáo tài chính là gì và 5 bước đọc Báo cáo tài chính doanh nghiệp

0
707

Đọc và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những công việc cần thiết đối với kế toán và lãnh đạo doanh nghiệp. Thông qua số liệu trong báo cáo tài chính, nhà lãnh đạo có thể thấy rõ được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo sẽ dựa vào các thông tin này để dự đoán gần đúng nhất về tình hình phát triển của DN và đưa ra các quyết định đúng đắn về việc cải thiện hoặc đầu tư để phát triển.

doc-bao-cao-tai-chinh-3
                                                 Báo cáo tài chính là gì?

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ?

Báo cáo tài chính (BCTC)  là các thông tin kinh tế của doanh nghiệp được trình bày dưới dạng bảng biểu. BCTC cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp một cách rõ ràng giúp cho người sử dụng chúng có thể dựa vào các thông tin này để đưa ra quyết định về kinh tế.

5 BƯỚC ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính doanh nghiệp không quá phức tạp như bạn nghĩ, bạn có thể đọc hiểu cơ bản BCTC chỉ với 5 bước đơn giản.

1. Xác định thời gian lập BCTC

Đầu tiên là xác định xem báo cáo này được lập trong thời gian nào, điều này sẽ cho biết BCTC đang thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn nào. Hầu hết các doanh nghiệp cung cấp báo cáo tài chính cho HĐQT, cổ động và nhà đầu tư của họ đều đặn hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Khoảng thời gian của báo cáo thường sẽ được đề cập ngay trên cùng hoặc trong phần tiêu đề của báo cáo.

2. Đọc Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cho bạn biết về mối quan hệ giữa số tài sản doanh nghiệp hiện có với số tiền nợ doanh nghiệp đang nợ. Trong BCTC các tài sản sẽ được liệt kê ở bên phải và các khoản nợ được liệt kê ở bên trái.

– Đọc cột tài sản: bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư, tài sản cố định và những thứ có giá trị khác thuộc sở hữu của công ty. Các tài sản được liệt kê theo thứ tự thanh khoản. Các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, như tiền mặt, được trình bày trước.

– Xem các khoản nợ: Nợ phải trả là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ mà công ty nợ người khác. Chúng bao gồm tiền thuê mặt bằng, thuê văn phòng, lương trả cho nhân viên, thuế, thanh toán khoản vay và tiền nợ cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu khác.

doc-bao-cao-tai-chinh-2
                                 5 bước đơn giản để đọc báo cáo tài chính
3. Đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ cho thấy doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu lợi nhuận và các khoản chi phí đã được sử dụng trong khoảng thời gian nhất định.

 • Đọc dòng trên cùng, “doanh số” hoặc “tổng doanh thu” Điều này phản ánh số tiền mà công ty kiếm được từ việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, trước khi mọi khoản chi phí được khấu trừ.
 • Xem xét chi phí hoạt động. Chúng bao gồm các chi phí kinh doanh, chẳng hạn như tiền lương và chi phí quảng cáo.
 • Lưu ý đường khấu hao. Điều này phản ánh chi phí của một tài sản trong khoảng thời gian mà công ty có thể sử dụng.
 • Kiểm tra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: là số tiền mà công ty đã kiếm được sau khi trừ chi phí hoạt động.
 • Nhìn vào số tiền lãi đã kiếm được và đã chi trả. Các khoản này được thêm vào (thu nhập lãi) và trừ (lãi phải trả) vào tổng lợi nhuận hoạt động.
 • Kiểm tra số thuế thu nhập đã được trừ.
 • Đọc dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập: dòng này phản ánh lãi hoặc lỗ ròng.
4. Đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết công ty thật sự kiếm được bao nhiêu tiền và dùng hết bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định.

BCTC bao gồm 3 khoản mục dòng tiền:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: phần này giúp phân tích việc sử dụng tiền mặt của công ty để đạt tình trạng lãi hay lỗ ròng
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm, thanh lý… tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: cho biết doanh nghiệp đã thanh toán hay mua những tài sản tài chính nào, chẳng hạn như các khoản nợ ngân hàng.

  doc-bao-cao-tai-chinh-1
          Báo cáo tài chính là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động và ra quyết định
5. Đọc Thuyết minh BCTC

Các chuyên gia kế toán thường sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về các số liệu đã trình bày trong BCTC.

Đtìm hiểu về khóa hc “Giám đc tài chính – CFO”, vui lòng liên h vi chúng tôi theo thông tin:

 Phòng tuyển sinh và đào tạo doanh nghip – Vin Qun tr Tài chính AFC

Đa ch:

 • Cơ sở 1:Tầng 01, Tòa N06B1, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nộ
 • Cơ sở 2:Tầng 4, Tòa nhà 109, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cơ sở 3:Tầng 4, Tòa nhà Đỗ Hải, đường Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵ

Hotline: 0934 552 189

BÌNH LUẬN

Please enter your name here
Please enter your comment!